Incluziune socială

Cultura reprezintă un instrument important pentru contracararea marginalizării sociale și pentru generarea incluziunii, prin stimularea sentimentului de comunitate și a sentimentului de apartenență. În acest fel, cultura oferă cetățenilor șansa de a se angaja activ și responsabil față de propriul teritoriu și de propriul patrimoniu cultural.

Incluziunea socială care provine din cultură trebuie să abordeze câteva întrebări cruciale, care iau forme diferite în funcție de sex, vârstă și minorități.

Întrebările menționate sunt:

1. Accesibilitatea (la resursele culturale). În ceea ce privește:

  1. Eliminarea barierelor fizice care limitează accesul
  2. Digitalizarea patrimoniului cultural, pentru ca acesta să devină cunoscut și accesibil publicului larg
  3. Diseminarea informațiilor despre patrimoniu, pentru a ajunge și la minorități, persoanele în vârstă etc., oferind instrumentele necesare pentru cunoaștere și devenind activ în domeniul patrimoniului cultural.

2. Identificarea.

Ar trebui să ne întrebăm dacă și cum o minoritate (de etnie, sex etc.) ar putea înțelege, cum se va implica și se va identifica cu o poveste și despre modul în care identitățile diferite sunt respectate în domeniul patrimoniului cultural.

3. Participarea. Aceasta privește rolul comunității:

  1. În producerea de noi conținuturi culturale prin patrimoniu,
  2. Guvernarea democratică a interpretării patrimoniului.